CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TS24

Chúng tôi thu thập địa chỉ email của những người liên lạc với chúng tôi qua e-mail, tổng hợp thông tin truy cập vào các trang hoặc các thông tin tình nguyện của những người sử dụng ( ví dụ như phiếu điền thông tin và / hoặc trang đăng ký). Những thông tin chúng tôi thu thập được sử dụng để cải thiện nội dung website và chất lượng của các dịch vụ của chúng tôi, và không được chia sẻ hoặc bán cho các tổ chức khác vì các mục đích thương mại, ngoại trừ để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc theo các trường hợp sau đây:

- Chia sẻ thông tin để điều tra, phòng chống, hoặc có những hành động liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, tình huống liên quan đến mối đe doạ tiềm tàng cho an toàn của bất kỳ người nào, hành vi vi phạm các điều khoản của các dịch vụ TS24 cung cấp, hoặc các yêu cầu của pháp luật…- Chúng tôi chuyển giao thông tin của bạn nếu TS24 được mua lại bởi hay kết hợp với một công ty khác. Trong trường hợp này, TS24 sẽ thông báo cho bạn trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và áp dụng chính sách bảo mật mới.

Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng một trương mục TS24, khi bạn sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm của TS24, khi bạn tới các trang thuộc về TS24, và khi bạn tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc rút thăm trúng thưởng. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp…

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, mã bưu chính, nghề nghiệp, ngành nghề, và các sở thích cá nhân… Sau khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ biết danh tính của bạn.

Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP TS24 của bạn thông tin về tập tin cookie và trang web bạn đã yêu cầu

Chúng tôi sử dụng các thông tin cho ba mục đích thông thường: để điều chỉnh các chương trình quảng cáo và nội dung bạn nhìn thấy cho phù hợp với từng cá nhân; đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ; và liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mại đặc biệt và các sản phẩm mới.

Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.

Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó

Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;

Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp chúng tôi.);

Chúng tôi tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý; hoặc

Chúng tôi thấy rằng các hành động của bạn trên các trang web của chúng tôi là vi phạm Các điều khoản sử dụng dịch vụ hoặc các quy định hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định

Tập tin Cookies

Chúng tôi có thể thiết lập và truy cập các tập tin cookie TS24 trên máy tính của bạn.

Chúng tôi cho phép các công ty khác, là những công ty đang có các chương trình quảng cáo trên một số trang web của chúng tôi được thiết lập, truy cập các tập tin cookie của họ trên máy tính của bạn. Việc các công ty khác sử dụng tập tin cookie của họ sẽ tùy thuộc vào các qui định về sự riêng tư của riêng họ, chứ không phải là qui định này. Các hãng quảng cáo hoặc các công ty khác không thể truy cập các tập tin cookie của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các cảnh báo trên các website của TS24 để truy cập các tập tin cookie của chúng tôi trong phạm vi mạng lưới các trang web của chúng tôi và liên quan tới các dịch vụ và sản phẩm của TS24.

Việc Bạn Có Thể Sửa Đổi và Xóa Thông Tin Trương Mục và Các Lựa Chọn Ưu Tiên

Chúng tôi cho phép bạn sửa đổi Thông Tin Trương Mục của bạn và các lựa chọn ưu tiên vào bất kỳ lúc nào, trong đó bao gồm cả việc bạn có muốn chúng tôi liên lạc với bạn về các chương trình giảm giá đặc biệt và các sản phẩm mới hay không.

Bạn có thể xin xóa trương mục của bạn bằng cách tới trang Xóa Trương Mục của chúng tôi, xác nhận lại mật khẩu của bạn một lần nữa và xác nhận rằng bạn muốn ngừng sử dụng trương mục này. Xin bấm vào đây để biết những thông tin nào có thể tiếp tục được lưu giữ trong hồ sơ nén của chúng tôi sau khi trương mục của bạn đă bị xóa.

Bảo Mật

Thông tin các Trương mục TS24 của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho bạn.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sử dụng hệ thống mã hóa SSL theo tiêu chuẩn trong ngành để bảo vệ các dữ liệu được truyền đi.

Những Thay Đổi về Qui Định về Chính Sách Riêng Tư này

Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

Các Thắc Mắc hoặc Gợi Ý

Nếu có thắc mắc hoặc góp ý. Bạn có thể tìm kiếm thông tin tại www.ts24.com.vn hoặc gửi thư về địa chỉ: Công ty Cổ phần TS24, 285/94B Cách mạng tháng Tám, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.