TRA CỨU MÃ QR ĐỂ TRUY CẬP TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Không có dữ liệu
Hướng dẫn tra cứu Mã QR để truy cập vào ứng dụng di động tương ứng của hệ thống hiện có:

1. Chọn dịch vụ bạn đang sử dụng (2ez, HR24, Pro4u, v.v.).

2. Nhập đúng MST (mã số thuế) của Tổ chức/ Doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ này.

3. Nhấn nút tìm kiếm để tìm thông tin Mã QR truy cập cho ứng dụng.

4. Kiểm tra lại thông tin Tổ chức/ Doanh nghiệp của mình cẩn thận, để đảm bảo truy cập đúng hệ thống.

5. Khi bạn đã xác nhận thông tin đúng Tổ chức/ Doanh nghiệp của mình, hãy quét mã QR được hiển thị trên màn hình bằng máy ảnh của thiết bị trên ứng dụng di động. Hoặc có thể chụp lưu lại Mã QR này cho việc truy cập trên những thiết bị khác.

6. Sau đó, ứng dụng di động sẽ kết nối đúng hệ thống của bạn và sẽ yêu cầu đăng nhập thông tin của bạn, nếu chưa có thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng.

Lưu ý:

Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ bước nào hoặc gặp sự cố khi tìm tùy chọn Mã QR, hãy tham khảo phần trợ giúp của dịch vụ hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại website này.