• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

Language

Chính sách hợp tác đào tạo của TS24

         Với mong muốn chia sẻ tri thức cho cộng đồng, trong những năm qua, TS24 đã có chính sách hợp tác đào tạo với các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các Trung tâm đào tạo. Học viên được đào tạo về nghiệp vụ và thực hành phần mềm hoàn toàn miễn phí.

        TS24 cung cấp đầy đủ các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy như: Giáo trình kế toán máy, Tài liệu hướng dẫn sử dụng, Bài tập thực hành, Ngân hàng đề thi và đáp án, và nhiều tài liệu nghiệp vụ theo từng sản phẩm để giảng viên và sinh viên có thể tham khảo.

        Bên cạnh việc tài trợ phần mềm phục vụ công tác giảng dạy như trên, TS24 còn thường xuyên tài trợ học bổng cho sinh viên, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi với sinh viên các Trường để định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, chia sẻ tri thức và tạo các cơ hội việc làm cho sinh viên

03 bước đơn giản để nhận tài trợ phần mềm phục vụ giảng dạy

Đăng ký nhận tài trợ

Khi có nhu cầu muốn nhận tài trợ phần mềm để phục vụ công tác giảng dạy, Trường/Trung tâm có thể liên hệ với TS24 để đăng ký nhận tài trợ miễn phí phần mềm thông qua các cán bộ Phát triển kinh doanh của TS24

Đăng ký nhận tài trợ

TS24 và Trường/Trung tâm ký kết biên bản hợp tác để xác nhận quyền lợi, nghĩa vụ của các bên khi hợp tác đào tạo. Sau đó, TS24 sẽ tiến hành chuyển giao sản phẩm và các tài liệu hỗ trợ giảng dạy cho Trường/Trung tâm.

Đăng ký nhận tài trợ

Sau khi ký kết hợp tác đào tạo, TS24 sẽ tổ chức các khóa tập huấn tập trung để hướng dẫn cho giảng viên cách thức sử dụng phần mềm và các tài liệu giảng dạy.

Một số đơn vị tiêu biểu đang hợp tác đào tạo với TS24