Mục tiêu khóa học

Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết về sử dụng hệ thống quản lý tổng thể, áp dụng quản lý cho đơn vị có mô hình hoạt động về lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, quán ăn, cung cấp dịch vụ.

Nâng cao phát triển nghề nghiệp liên tục.

Nội dung khóa học
Lý thuyết về hệ thống quản lý tổng thể.
Thực hành quản lý kho, xuất nhập tồn.
Thực hành quản lý mua hàng, bán hàng.
Thực hành quản lý điểm bán lẻ.