TaxData™

Quản lý dữ liệu thuế

Vì sao nên chọn TaxData?
THUẾ ĐIỆN TỬ

Giúp quản lý toàn bộ chứng từ thuế điện tử: tờ khai thuế, giấy nộp tiền.

QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Dịch vụ quản lý dữ liệu thuế (sổ kế toán thuế, hồ sơ thuế, đối chiếu dữ liệu thuế với CQT)

TỰ ĐỘNG

Tự động ghi sổ kế toán thuế hoặc bút toán bằng tay để theo dõi nghĩa vụ thuế dễ dàng.

TRÁNH RỦI RO

Giúp doanh nghiệp chủ động phòng tránh rủi ro về thuế.

HỖ TRỢ

Hỗ trợ các đối tượng là doanh nghiệp đang giao dịch điện tử qua iHTKK hoặc T-VAN.

XUẤT DỮ LIỆU

Hỗ trợ xuất dữ liệu đối chiếu với Cơ quan thuế.

NỀN TẢNG ĐÁM MÂY

Hỗ trợ chạy dịch vụ trên nền tảng đám mây, đáp ứng nhu cầu làm việc, quản lý đa dạng mọi lúc, mọi nơi của doanh nghiệp.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn