Dịch vụ iXHD-max

This product is no longer available.


- Thời gian sử dụng dịch vụ: 1 năm
- Số lượng hoá đơn: không giới hạn
- Sử dụng CKS SAFE-CA-S tiêu chuẩn do TS24 cung cấp
- Xuất hoá đơn điện tử, quản lý thông tin hoá đơn: 01 doanh nghiệp

Chưa bao gồm những phí dịch vụ sau:
- Thiết kế hóa đơn iXHD theo mẫu yêu cầu từ doanh nghiệp
- Tích hợp hệ thống iXHD vào phần mềm khác của DN
- Phục hồi dữ liệu iXHD

Lưu ý: Gói dịch vụ hết hạn sử dụng khi kết thúc thời gian sử dụng dịch vụ hoặc doanh nghiệp sử dụng hết số lượng hoá đơn.

 

iXHD

Quản lý xuất hóa đơn điện tử

  • iXHD là công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể tạo hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018.
  • Hỗ trợ kết nối dữ liệu đồng thời với các ứng dụng: quản lý bán hàng, kế toán và kê khai thuế, đáp ứng mọi tình huống phát hành hóa đơn.
  • Quy trình thực hiện nhanh chóng.
  • Quản lý, lưu trữ dữ liệu bảo mật và an toàn tuyệt đối.
Sản phẩm liên quan

Dịch vụ quản lý tổng thể

Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

Odoo - Sample 1 for three columns

Quản lý bán hàng, mua hàng, hóa đơn điện tử, kế toán

Quản lý hành chính, nhân sự

Văn phòng điện tử
theo tiêu chuẩn ISO

Quản lý kế toán
cho doanh nghiệp

Write your review

You must be logged in to post a review.