Dịch vụ T-VAN C3

  3.119.000 đồng 3.119.000 đồng 3119000.0 VND

  3.119.000 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  - Thời gian sử dụng dịch vụ: 3 năm
  - Sử dụng CKS SAFE-CA-S tiêu chuẩn do TS24 cung cấp
  - Kê khai thuế DN/Tổ chức trả thu nhập: 01 Doanh nghiệp
  - Kê khai thuế TNCN cho Cá nhân: 08 Người
  - Hỗ trợ thiết lập nhiều tài khoản phụ dùng chung

  Sản phẩm liên quan
  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ quản lý tổng thể

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Odoo - Sample 1 for three columns

  Dịch vụ quản lý dữ liệu thuế
  (sổ kế toán thuế, hồ sơ thuế,...)

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ BHXH điện tử
  (kê khai, quản lý hồ sơ BHXH)

  Odoo - Sample 2 for three columns

  Dịch vụ hải quan điện tử

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Báo cáo thống kê điện tử

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Thông báo, đăng ký
  chương trình khuyến mại
  (kết nối với SaleNOW)

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ chứng thư số