Tài khoản người dùng

  • Chương trình

588.000 đồng 588.000 đồng 588000.0 VND

588.000 đồng

Option not available

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ hàng

Brand:0121

Loading offers

Tài khoản phân quyền cho hệ thống Cloud trong các dịch vụ Sales24, HR24, Office24, iXHD.

 

                                                   
Ứng dụng di động HR24
Giúp bạn theo dõi ngày nghỉ phép,lương tháng,lịch làm việc, chấm công hàng tháng

 Theo dõi và tạo đơn xin nghỉ phép.

 Theo dõi trạng thái chấm công hàng ngày.

 Theo dõi lịch và sự kiên sắp và đang diễn ra.

 Theo dõi thông tin cá nhân,bhxh,hồ sơ thuế cá nhân.

Ứng dụng di động iKeToan
Giúp bạn quản lý công việc kinh doanh và kế toán trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Nhiều mô hình Doanh nghiệp có sẵn 
trên ứng dụng phù hợp với mọi doanh nghiệp.
Ngoài ra còn tích hợp với ứng dụng iXHĐ để tự động hoặc tạo hoá đơn điện tử dễ dàng

Một số các chức năng chính

 Quản lý công nợ

 Quản lý doanh thu

 Quản lý dữ liệu kế toán

 Quản lý chi phí... 

                      

Write your review

You must be logged in to post a review.