Dịch vụ TaxData C

  1.199.000 đồng 1.199.000 đồng 1199000.0 VND

  1.199.000 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  - Thời gian sử dụng dịch vụ: 1 năm
  - Sử dụng kèm với dịch vụ khai thuế điện tử T-VAN do TS24 cung cấp
  - Hỗ trợ 1 lần lấy dữ liệu sổ kế toán thuế từ Cơ quan Thuế, hạn dùng theo thời gian sử dụng dịch vụ

  TaxData

  Dịch vụ quản lý dữ liệu thuế (sổ kế toán thuế, hồ sơ thuế,...)

  • Dịch vụ quản lý dữ liệu thuế (sổ kế toán thuế, hồ sơ thuế, đối chiếu dữ liệu thuế với CQT)
  • Hỗ trợ các đối tượng là doanh nghiệp đang giao dịch điện tử qua iHTKK hoặc T-VAN.
  • Giúp quản lý toàn bộ chứng từ thuế điện tử: tờ khai thuế, giấy nộp tiền.
  • Tự động ghi sổ kế toán thuế hoặc bút toán bằng tay để theo dõi nghĩa vụ thuế dễ dàng.
  • Hỗ trợ xuất dữ liệu đối chiếu với Cơ quan thuế.
  • Giúp doanh nghiệp chủ động phòng tránh rủi ro về thuế.
  • Hỗ trợ chạy dịch vụ trên nền tảng đám mây, đáp ứng nhu cầu làm việc, quản lý đa dạng mọi lúc, mọi nơi của doanh nghiệp.
  Sản phẩm liên quan
  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ quản lý tổng thể

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Odoo - Sample 1 for three columns

  Dịch vụ thuế điện tử
  (kê khai, nộp thuế)

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ BHXH điện tử
  (kê khai, quản lý hồ sơ BHXH)

  Odoo - Sample 2 for three columns

  Dịch vụ hải quan điện tử

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Báo cáo thống kê điện tử

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Thông báo, đăng ký
  chương trình khuyến mại
  (kết nối với SaleNOW)

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ chứng thư số