Dịch vụ SM24

  599.000 đồng 599.000 đồng 599000.0 VND

  599.000 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  - Thời gian sử dụng dịch vụ: 1 năm
  - Thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại

  SM24

  Thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại (kết nối với SaleNOW)

  • Quản lý danh mục hàng hoá, hỗ trợ đồng bộ từ các phần mềm quản lý bán hàng khác.
  • Quản lý các chương trình khuyến mại.
  • Lập thủ tục đăng ký, thông báo chương trình khuyến mại để giao dịch điện tử với Sở Công thương (chỉ hỗ trợ ở TP. HCM, các tỉnh thành phố khác thì in ra giấy đem nộp theo quy định chung).
  • Tự động đồng bộ danh mục, chi tiết hàng hoá đã thông báo, đăng ký với Sở Công thương lên website khuyến mại SaleNOW.
  Sản phẩm liên quan

  Dịch vụ quản lý tổng thể

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Dịch vụ thuế điện tử
  (kê khai, nộp thuế)

  Dịch vụ quản lý dữ liệu thuế
  (sổ kế toán thuế, hồ sơ thuế,...)

  Odoo - Sample 2 for three columns

  Dịch vụ hải quan điện tử

  Dịch vụ BHXH điện tử
  (kê khai, quản lý hồ sơ BHXH)

  Báo cáo thống kê điện tử

  Dịch vụ chứng thư số