Chứng thư số dành cho tổ chức SAFE-CA Token C (12 tháng)

  1.999.000 đồng 1.999.000 đồng 1999000.0 VND

  1.999.000 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  Brand:0121

  Loading offers

  - Thời gian sử dụng dịch vụ: 12 tháng
  - Chứng thư số dành cho doanh nghiệp
  - Ký số hồ sơ giao dịch điện tử với cơ quan chức năng
  - Ký số tập tin, chứng từ giao dịch với ngân hàng, đối tác

  * Chưa bao gồm:
  - Thiết bị USB Token

   

  Chứng thư số SAFE-CA

  Dịch vụ chữ ký số

  • Chứng thư số tổ chức/doanh nghiệp là chứng thư số dùng để nhận diện các chủ thể là các tổ chức/doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Chữ ký số tạo bởi chứng thư số này có giá trị pháp lý như con dấu của tổ chức/doanh nghiệp.
  • Chứng thư số tổ chức/doanh nghiệp sử dụng trong các giao dịch điện tử như:

   - Khai thuế điện tử
   - Khai báo Hải quan điện tử
   - Khai hồ sơ BHXH điện tử
   - Khai báo Thống kê điện tử
   - Nộp thuế điện tử
   - Giao dịch ngân hàng điện tử
   - Mua bán, thanh toán qua mạng, thương mại điện tử B2B
   - Ký kết hợp đồng, văn bản điện tử

  Lưu ý :

  Dịch vụ SAFE-CA-C giá rẻ hạn chế các dịch vụ áp dụng cho SAFE-CA-S tiêu chuẩn như :

  • Không ký được trên các gói : T-VAN C, iHQ C, I-VAN C
  • Ký được trên các gói : T-VAN S, iHQ S, I-VAN S
  Sản phẩm liên quan
  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ quản lý tổng thể

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ thuế điện tử

  Odoo - Sample 1 for three columns

  Dịch vụ quản lý dữ liệu thuế
  (sổ kế toán thuế, hồ sơ thuế,...)

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ BHXH điện tử
  (kê khai, quản lý hồ sơ BHXH)

  Odoo - Sample 2 for three columns

  Dịch vụ hải quan điện tử

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Báo cáo thống kê điện tử

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Thông báo, đăng ký
  chương trình khuyến mại
  (kết nối với SaleNOW)

  Write your review

  You must be logged in to post a review.