Thiết bị SAFE-CA (Token)

  200.000 đồng 200.000 đồng 200000.0 VND

  200.000 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  Brand:0121

  Loading offers

  - Chuẩn giao tiếp: USB
  - Hỗ trợ lưu trữ thông tin chứng thư số

  Điều kiện mua kèm theo:
  Dịch vụ chứng thư số doanh nghiệp SAFE-CA-S tiêu chuẩn 39 tháng
  Dịch vụ chứng thư số daonh nghiệp SAFE-CA-C giá rẻ 39 tháng


  Ratings: 5.0/5

   

  • All Reviews 3 / 3
   Reviewed by
   Phạm Thị Anh Thư
   Reviewed by
   Phạm Thị Anh Thư
   Rating: 5/5
   dv cks
   TV HS NHANH, tốt
   0
   0
   Reviewed by
   Nguyễn Bội Trinh
   Reviewed by
   Nguyễn Bội Trinh
   Rating: 5/5
   mua cks
   tư vấn+ htro cài đặt ok
   0
   0
   Reviewed by
   Lưu Thị Hải Phượng
   Reviewed by
   Lưu Thị Hải Phượng
   Rating: 5/5
   MUA CKS + BHXH
   NV tư vấn nhiệt tình, sản phẩm tốt
   1
   0

  Write your review

  You must be logged in to post a review.