Chứng thư dành cho Cá nhân (15 tháng)

  399.000 đồng 399.000 đồng 399000.0 VND

  399.000 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  Brand:0121

  Loading offers

  - Thời gian sử dụng dịch vụ: 15 tháng
  - Chứng thư số dành cho cá nhân
  - Ký số hồ sơ giao dịch điện tử với cơ quan chức năng
  - Ký số tập tin, chứng từ giao dịch với ngân hàng, đối tác

  * Chưa bao gồm:
  - Thiết bị USB Token

   

  Chứng thư số SAFE-CA

  Dịch vụ chữ ký số

  • Chứng thư số tổ chức/doanh nghiệp là chứng thư số dùng để nhận diện các chủ thể là các tổ chức/doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Chữ ký số tạo bởi chứng thư số này có giá trị pháp lý như con dấu của tổ chức/doanh nghiệp.
  • Chứng thư số tổ chức/doanh nghiệp sử dụng trong các giao dịch điện tử như:

   - Khai thuế điện tử
   - Khai báo Hải quan điện tử
   - Khai hồ sơ BHXH điện tử
   - Khai báo Thống kê điện tử
   - Nộp thuế điện tử
   - Giao dịch ngân hàng điện tử
   - Mua bán, thanh toán qua mạng, thương mại điện tử B2B
   - Ký kết hợp đồng, văn bản điện tử

  Lưu ý :

  Dịch vụ SAFE-CA-C giá rẻ hạn chế các dịch vụ áp dụng cho SAFE-CA-S tiêu chuẩn như :

  • Không ký được trên các gói : T-VAN C, iHQ C, I-VAN C
  • Ký được trên các gói : T-VAN S, iHQ S, I-VAN S
  Sản phẩm liên quan
  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ quản lý tổng thể

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ thuế điện tử

  Odoo - Sample 1 for three columns

  Dịch vụ quản lý dữ liệu thuế
  (sổ kế toán thuế, hồ sơ thuế,...)

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ BHXH điện tử
  (kê khai, quản lý hồ sơ BHXH)

  Odoo - Sample 2 for three columns

  Dịch vụ hải quan điện tử

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Báo cáo thống kê điện tử

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Thông báo, đăng ký
  chương trình khuyến mại
  (kết nối với SaleNOW)

  Write your review

  You must be logged in to post a review.