iThongKe

  0 đồng 0 đồng 0.0 VND

  0 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  - Báo cáo thống kê điện tử

  iThongKe

  Báo cáo thống kê điện tử

  • Báo cáo thống kê điện tử
  • Hỗ trợ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật.
  • Hỗ trợ chạy dịch vụ trên nền tảng đám mây, đáp ứng nhu cầu làm việc, quản lý đa dạng mọi lúc, mọi nơi của doanh nghiệp.
  • Tự động cập nhật các biểu mẫu tờ khai mới nhất.
  Sản phẩm liên quan

  Dịch vụ quản lý tổng thể

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Dịch vụ thuế điện tử
  (kê khai, nộp thuế)

  Dịch vụ quản lý dữ liệu thuế
  (sổ kế toán thuế, hồ sơ thuế,...)

  Odoo - Sample 2 for three columns

  Dịch vụ BHXH điện tử
  (kê khai, quản lý hồ sơ BHXH)

  Dịch vụ hải quan điện tử

  Thông báo, đăng ký
  chương trình khuyến mại
  (kết nối với SaleNOW)

  Dịch vụ chứng thư số