Dịch vụ iHQ S

  1.799.000 đồng 1.799.000 đồng 1799000.0 VND

  1.799.000 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  - Thời gian sử dụng dịch vụ: 1 năm
  - Không sử dụng CKS SAFE-CA-S tiêu chuẩn hoặc sử dụng CKS SAFE-CA-C giá rẻ do TS24 cung cấp
  - Lập hồ sơ, thủ tục thông quan điện tử: 01 doanh nghiệp
  - Số lượng tờ khai/giao dịch: không giới hạn

  iHaiQuan

  Dịch vụ hải quan điện tử

  • Dịch vụ hải quan điện tử
  • Hỗ trợ 3 loại hình chính để thông quan điện tử: kinh doanh, sản xuất, gia công.
  • Hỗ trợ phân quyền nhiều người sử dụng theo giới hạn quản lý riêng của từng tổ chức.
  • Hỗ trợ chạy dịch vụ trên nền tảng đám mây, đáp ứng nhu cầu làm việc, quản lý đa dạng mọi lúc, mọi nơi của doanh nghiệp.
  • Tự động cập nhật các biểu mẫu tờ khai mới nhất
  Sản phẩm liên quan

  Dịch vụ quản lý tổng thể

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Dịch vụ thuế điện tử
  (kê khai, nộp thuế)

  Dịch vụ quản lý dữ liệu thuế
  (sổ kế toán thuế, hồ sơ thuế,...)

  Odoo - Sample 2 for three columns

  Dịch vụ BHXH điện tử
  (kê khai, quản lý hồ sơ BHXH)

  Báo cáo thống kê điện tử

  Thông báo, đăng ký
  chương trình khuyến mại
  (kết nối với SaleNOW)

  Dịch vụ chứng thư số