Dịch vụ TS24pro-S P30

  0 đồng 0 đồng 0.0 VND

  0 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  - Dịch vụ TS24 lưu trữ dữ liệu trên mây (cloud)
  - Số lượng tài khoản sử dụng: 30
  - Dung lượng lưu trữ: 30GB
  - Dung lượng băng thông: 300GB/tháng


  Cam kết 30 ngày hoàn tiền
  Miễn phí Giao hàng tại VN.
  Mua ngay, nhận trong 2 days

  TS24pro-S

  Quản lý tổng thể doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

  • Tích hợp hệ thống TS24gov.
  • Tích hợp hệ thống TS24biz.
  • Tối ưu các tính năng cho thương mại, dịch vụ.
  Sản phẩm liên quan
  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ chính phủ điện tử cho
  doanh nghiệp

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Quản lý tổng thể doanh nghiệp sản xuất

  Odoo - Sample 1 for three columns

  Quản lý tổng thể doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Quản lý tổng thể doanh nghiệp đa ngành