Dịch vụ TS24pro-R P80

  119.899.000 đồng 119.899.000 đồng 119899000.0 VND

  119.899.000 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  - Dịch vụ TS24 lưu trữ dữ liệu trên mây (cloud)
  - Số lượng tài khoản sử dụng: 80
  - Dung lượng lưu trữ: 80GB
  - Dung lượng băng thông: 800GB/tháng


  TS24pro-R

  Quản lý tổng thể doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị

  • Tích hợp hệ thống TS24gov.
  • Tích hợp hệ thống TS24biz.
  • Tối ưu các tính năng cho bán lẻ, siêu thị.
  Sản phẩm liên quan
  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ chính phủ điện tử cho
  doanh nghiệp

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Odoo - Sample 1 for three columns

  Quản lý tổng thể doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

  Quản lý tổng thể doanh nghiệp sản xuất

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Quản lý tổng thể doanh nghiệp đa ngành