Dịch vụ TS24pro-M P30

  0 đồng 0 đồng 0.0 VND

  0 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  - Dịch vụ TS24 lưu trữ dữ liệu trên mây (cloud)
  - Số lượng tài khoản sử dụng: 30
  - Dung lượng lưu trữ: 30GB
  - Dung lượng băng thông: 300GB/tháng

  TS24pro-M

  Quản lý tổng thể doanh nghiệp sản xuất

  • Tích hợp hệ thống TS24gov.
  • Tích hợp hệ thống TS24biz.
  • Tối ưu các tính năng cho sản xuất: quản lý & hoạch định nguồn lực sản xuất (Manufacturing Resources Planning) cho phép lên kế hoạch, đặt hàng, lưu kho, sản xuất và lắp ráp sản phẩm từ các nguyên vật liệu thô và các bộ phận. Xử lý việc tiêu thụ và sản xuất sản phẩm theo hóa đơn nguyên vật liệu và các hoạt động cần thiết đối với máy móc, công cụ hay nguồn nhân lực theo các công đoạn sản xuất. Các quy trình liên quan đến hoạch định nguồn lực phục vụ sản xuất và quản lý sản xuất đều có thể đặt ở chế độ tự động hoặc bán tự động, hoặc thủ công, tùy thuộc vào thực tế và yêu cầu cụ thể tại cơ sở sản xuất. Hỗ trợ tính toán giá thành theo thời gian thực.
  Sản phẩm liên quan
  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ chính phủ điện tử cho
  doanh nghiệp

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Odoo - Sample 1 for three columns

  Quản lý tổng thể doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị

  Quản lý tổng thể doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Quản lý tổng thể doanh nghiệp đa ngành