Dịch vụ TS24gov P30

  16.899.000 đồng 16.899.000 đồng 16899000.0 VND

  16.899.000 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  - Dịch vụ TS24 lưu trữ dữ liệu trên mây (cloud)
  - Số lượng tài khoản sử dụng: 30
  - Dung lượng lưu trữ: 30GB
  - Dung lượng băng thông: 300GB/tháng