Dịch vụ Sales24 P10

  11.988.000 đồng 11.988.000 đồng 11988000.0 VND

  11.988.000 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  - Dịch vụ TS24 lưu trữ dữ liệu trên mây (cloud)
  - Số lượng tài khoản sử dụng: 10
  - Dung lượng lưu trữ: 10GB
  - Dung lượng băng thông: 100GB/tháng

  Sales24

  Quản trị bán hàng, mua hàng, hóa đơn điện tử, kế toán

  • Quản trị bán hàng, mua hàng, hóa đơn điện tử, kế toán
  • Quản lý thông tin khách hàng, quản lý quy trình tìm kiếm, tư vấn khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ.
  • Hỗ trợ cổng thông tin website tương tác với khách hàng để đặt hàng, nhận hoá đơn điện tử, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật…
  • Hỗ trợ nhiều mô hình bán hàng: theo đơn đặt hàng, quản lý hợp đồng, bán lẻ nhà hàng, bán lẻ siêu thị, bán dịch vụ thuê bao, bán hàng trên các trang thương mại điện tử…
  • Quản lý việc mua hàng: tạo các yêu cầu mua sắm, yêu cầu khởi tạo cho báo giá, theo dõi đơn hàng, quản lý thông tin nhà cung cấp, kiểm soát việc nhận hàng và kiểm tra hóa đơn của nhà cung cấp. Cải thiện quy trình mua hàng của doanh nghiệp và thực hiện quản lý hàng tồn kho với quy tắc mua sắm tùy thuộc vào mặt bằng kho bãi, các quy tắc giao nhận, bán hàng, đơn đặt hàng sản xuất dự kiến.
  • Quản lý kho hàng: tự động thực hiện các nghiệp vụ kho, giảm mức hàng tồn kho của bạn và nhận được truy xuất nguồn gốc đầy đủ về các hoạt động với hệ thống kiểm kê ghi sổ kép. Quản lý & theo dõi lịch sử lưu chuyển hàng hóa và lập kế hoạch. Hỗ trợ đa phương thức: Nhập trước xuất trước (FIFO), nhập sau xuất trước (LIFO)… Định giá tồn kho (giá tiêu chuẩn hoặc bình quân… Hỗ trợ nhiều loại mã vạch cho cùng một sản phẩm dịch vụ… Truy xuất nguồn gốc (upstream, downstream, số seri…).
  • Quản lý hóa đơn điện tử: tích hợp với ứng dụng iXHĐ để tự động hoặc tạo hoá đơn điện tử dễ dàng.
  • Quản lý kế toán - tài chính: ầy đủ tính năng, phù hợp cho nhiều loại hình doanh nghiệp.
  • Tự động hạch toán khi tích hợp tính năng bán hàng, mua hàng. Hỗ trợ quản lý kế toán cùng lúc nhiều công ty thành viên. Giao diện đơn giản, dễ quản lý, phân quyền sử dụng và truy cập dữ liệu theo yêu cầu. Hỗ trợ chế độ kế toán Việt Nam với đầy đủ các báo cáo theo quy định của pháp luật. Tích hợp dữ liệu với ứng dụng iKeToan.
  Sản phẩm liên quan

  Dịch vụ quản lý tổng thể

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Odoo - Sample 1 for three columns

  Quản lý hành chính, nhân sự

  Văn phòng điện tử
  theo tiêu chuẩn ISO

  Quản lý kế toán
  cho doanh nghiệp

  Quản lý xuất hóa đơn điện tử