Dịch vụ HR24 P80

  76.988.000 đồng 76.988.000 đồng 76988000.0 VND

  76.988.000 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  - Dịch vụ TS24 lưu trữ dữ liệu trên mây (cloud)
  - Số lượng tài khoản sử dụng: 80
  - Dung lượng lưu trữ: 80GB
  - Dung lượng băng thông: 800GB/tháng

  HR24

  Quản lý hành chính, nhân sự

  • Quản lý nhân sự hiệu quả
  • Quản lý quy trình tuyển dụng: hỗ trợ tương tác với ứng viên qua website qua hồ sơ lao động điện tử, theo dõi, thực hiện toàn bộ quy trình tuyển dụng.
  • Quản lý hồ sơ nhân sự: quản lý hợp đồng lao động, lý lịch làm việc, thông tin chi tiết về người lao động.
  • Quản lý chấm công: hỗ trợ kết nối các thiết bị chấm công để tự động chấm công bằng vân tay, thẻ,…
  • Quản lý ngày nghỉ phép: tương tác với nhân viên để thực hiện quy trình nghỉ phép, quản lý số ngày phép của người lao động.
  • Tính lương: hỗ trợ tính lương theo nhiều cấu trúc lương khác nhau, tích hợp với TaxOnline và iBHXH để tính thuế TNCN, tính BHXH, BHYT, BHTN.
  • Quản lý chi phí theo từng nhân viên có trách nhiệm: chi phí tiếp khách, xăng, thuê xe, taxi…
  • Hỗ trợ đánh giá năng lực nhân viên định kỳ theo KPI, OKR, theo các giá trị chung… hỗ trợ 3 nhóm tương tác: người lao động, người quản lý và người phụ trách nhân sự.
  • Quản lý tài sản cố định: cho phép trích khấu hao theo nguyên tắc đặt trước đối với các loại tài sản cố định (TSCĐ). Quản lý theo mã vạch các tài sản.
  Sản phẩm liên quan

  Dịch vụ quản lý tổng thể

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Quản lý bán hàng, mua hàng, hóa đơn điện tử, kế toán

  Văn phòng điện tử
  theo tiêu chuẩn ISO

  Quản lý kế toán cho
  doanh nghiệp

  Quản lý xuất hóa đơn điện tử