Dịch vụ I-VAN S

  1.499.000 đồng 1.499.000 đồng 1499000.0 VND

  1.499.000 đồng

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  - Thời gian sử dụng dịch vụ: 1 năm
  - Không sử dụng CKS SAFE-CA-S tiêu chuẩn hoặc sử dụng CKS SAFE-CA-C giá rẻ do TS24 cung cấp
  - Lập hồ sơ BHXH, quản lý thông tin NLĐ: 01 Doanh nghiệp
  - Hỗ trợ thiết lập nhiều tài khoản phụ dùng chung

  iBHXH

  Dịch vụ BHXH điện tử (kê khai, quản lý hồ sơ BHXH)

  • Dịch vụ BHXH điện tử (kê khai, quản lý hồ sơ BHXH)
  • Bảng điều khiển: xem nhanh số tiền BHXH cần đóng, số lượng NLĐ tăng, giảm trong kỳ.
  • Tích hợp với phần mềm quản lý nhân sự, tính lương, tự động lấy dữ liệu để kê khai thủ tục BHXH và đồng bộ ngược về cho các ứng dụng liên quan để quản lý quá trình tham gia BHXH của NLĐ.
  • Hỗ trợ phân quyền nhiều người sử dụng theo giới hạn quản lý riêng của từng tổ chức.
  • Hỗ trợ chạy dịch vụ trên nền tảng đám mây, đáp ứng nhu cầu làm việc, quản lý đa dạng mọi lúc, mọi nơi của doanh nghiệp.
  • Tự động cập nhật các biểu mẫu tờ khai mới nhất.
  • Hỗ trợ các thủ tục giao dịch qua bưu điện: lập hồ sơ, gọi bưu điện đến lấy, theo dõi kết quả xử lý…
  Sản phẩm liên quan

  Dịch vụ quản lý tổng thể

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Dịch vụ thuế điện tử
  (kê khai, nộp thuế)

  Dịch vụ quản lý dữ liệu thuế
  (sổ kế toán thuế, hồ sơ thuế,...)

  Odoo - Sample 2 for three columns

  Dịch vụ hải quan điện tử

  Báo cáo thống kê điện tử

  Thông báo, đăng ký
  chương trình khuyến mại
  (kết nối với SaleNOW)

  Dịch vụ chứng thư số