"Hóa đơn điện tử - eInvoicing XHD"Hỗ trợ tối đa cho người bán - Thuận tiện nhất cho người mua

* Kính gửi: Quý khách hàng, * Ngày 01/11/2018 Nghị định 119/2018/NĐ- CP có hiệu lực thi hành "Quy định về hóa đơn điện tử khi bán ...

18/10/2018 08:01:03

Latest Blog

View All
  • 27/11/2018 07:56:52

    Ra mắt TaxData - Quản lý sổ thuế

    Với chính sách “Người nộp thuế tự kê khai, tự nộp” và Cơ quan Thuế sẽ hậu kiểm, nếu Doanh nghiệp không quản lý tốt sổ thuế của mình thì sẽ gặp rủi ro...

  • 05/12/2018 07:51:26

    3 Bước sử dụng TaxData Free-Quản lý sổ thuế

    Quản lý sổ kế toán thuế và đối chiếu số liệu Thuế giữa NNT và CQT là công việc thường xuyên của người làm công tác kế toán trong Doanh nghiệp, đặc b...