Dịch vụ iXHD-1

599.000 đồng 599.000 đồng 599000.0 VND

Dịch vụ iXHD-max

119.999.000 đồng 119.999.000 đồng 119999000.0 VND

Dịch vụ iXHD-100

20.999.000 đồng 20.999.000 đồng 20999000.0 VND

Dịch vụ iXHD-20

6.499.000 đồng 6.499.000 đồng 6499000.0 VND

Dịch vụ iXHD-10

4.599.000 đồng 4.599.000 đồng 4599000.0 VND

Dịch vụ iXHD-5

2.799.000 đồng 2.799.000 đồng 2799000.0 VND