Sales24
Các tính năng nổi bật
Thương mại điện tử

Tích hợp hoàn chỉnh với phân hệ kho, bán hàng, kế toán

Quản lý bán hàng trực tuyến

Tích hợp hoàn chỉnh với phân hệ kho,
bán hàng, kế toán.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Mua hàng - Bảo hành - Bảo trì - Kế toán.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn