Sales24
Các tính năng nổi bật
Thư viện

Công việc quản lý thư viện sẽ trở nên linh hoạt, tiện lợi và hiệu quả hơn. Thông tin và tình trạng sử dụng các loại tài liệu sẽ được hiển thị cụ thể.

Khởi tạo, quản lý thông tin thư viện

Tạo thông tin các loại tài liệu có ở thư viện để dễ dàng quản lý và tìm kiếm. Tùy chọn lọc dữ liệu hỗ trợ tìm kiếm thông tin dễ dàng. Quản lý hoạt động sử dụng thẻ thư viện. Đăng ký yêu cầu sử dụng tài liệu. Đề xuất thư viện mua mới tài liệu.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Giáo viên - Học viên - Xuất hóa đơn - Tài liệu.Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn