Thời khóa biểu

Tạo thời khóa biểu trở nên dễ dàng hơn với phân hệ này.
Xem nhanh thời khóa biểu với tính năng lọc thông tin tìm kiếm rất chi tiết. Tự động cập nhật thời khóa biểu...

Khởi tạo, quản lý thông tin thời khóa biểu

Tạo thông tin thời khóa biểu của các lớp. Tùy chọn lọc thông tin thời khóa biểu phù hợp với mỗi đối tượng sử dụng. In thời khóa biểu của giáo viên hoặc học viên theo tuần.

Báo cáo tổng hợp

Tạo báo cáo thời khóa biểu của giáo viên hoặc học viên trong khoảng thời gian 1 tuần (In file .pdf).Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Quản lý giáo dục- Giáo viên - Học viên - Tài liệu.
Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn