Sales24
Các tính năng nổi bật
Sản xuất

Kiểm soát hiệu quả các kế hoạch, nguồn lực, tiến độ sản xuất, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng xuất, gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Quản lý các sản phẩm & quy trình sản xuất

Quản lý sản phẩm, biến thể sản phẩm. Quản lý định mức nguyên vật liệu. Quản lý số lô, số sê-ri. Quản lý quy trình sản xuất. Quản lý đơn hàng phế liệu. Tính toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, ghi nhận sổ sách kế toán.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.
Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - Kho - Bảo hành- Kế toán - Tài liệu.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn