Sales24
Các tính năng nổi bật
Quản lý vận tải

Quản lý các hoạt động cho thuê trang thiết bị vận tải, dịch vụ vận chuyển...

Quản lý các vận tải

Quản lý các hoạt động cho thuê trang thiết bị vận tải, dịch vụ vận chuyển...

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - Kế toán - Quản lý rủi ro.


Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn