Sales24
Các tính năng nổi bật
Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro cho dự án và các nhiệm vụ.
Tạo ra rủi ro, phân tích rủi ro, sự cố rủi ro trong quá trình thực hiện

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro cho dự án và các nhiệm vụ.
Tạo ra rủi ro, phân tích rủi ro, sự cố rủi ro trong quá trình thực hiện.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Sản xuất - Property Management Systerm - Quản lý vận tải.


Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn