Sales24
Các tính năng nổi bật
Kho

Nghiệp vụ kho, tối ưu hóa quản lý tồn kho

Quản lý kho hàng, các sản phẩm trong kho

Khởi tạo, quản lý thông tin sản phẩm, số lô/sê-ri, gói hàng. Khởi tạo, quản lý quy tắc tồn kho. Quản lý quá trình nhập - xuất sản phẩm. Quản lý tồn kho sản phẩm, kiểm kê hàng tồn.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Bảo hành - Sản xuất - Bảo trì - POS - Kế toán - Tài liệu.Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn