Sales24
Các tính năng nổi bật
Quản lý bất động sản

Quản lý các hoạt động cho thuê khách sạn, nhà ở thương mại, bất động sản,...

Quản lý hoạt động cho thuê BĐS

Quản lý các hoạt động cho thuê khách sạn, nhà ở thương mại, bất động sản,...

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - Kế toán - Quản lý rủi ro.


Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn