Sales24
Các tính năng nổi bật
Quan hệ khách hàng (CRM)

Xây dựng, quản lý & thực thi quy trình bán hàng thông qua Nguồn dẫn và Cơ hội.

Thông tin khách hàng tiềm năng

Quản lý thông tin khách hàng / nhà cung cấp
Chuyển cơ hội thành báo giá.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - Bán hàng - Mua hàng- Kho - Tài liệu.


Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn