Sales24
Các tính năng nổi bật
Phụ huynh

Dễ dàng tạo thông tin phụ huynh học viên.
Kết nối với phân hệ học viên nhằm tránh nhẫm lẫn thông tin phụ huynh của các học viên.

Khởi tạo, quản lý thông tin phụ huynh

Tạo thông tin phụ huynh học viên.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Quản lý giáo dục - Học viên - Tài liệu.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn