Sales24
Các tính năng nổi bật
Kỳ thi

Lập kế hoạch các kỳ kiểm tra, kỳ thi. Quản lý thông tin và danh sách thí sinh tham gia. Tạo bảng điểm sau khi có kết quả điểm thi, tự động đánh giá kết quả theo quy ước được thiết lập.

Khởi tạo, quản lý thông tin kỳ thi

Tạo các thông tin liên quan đến kỳ thi và danh sách học viên. In lịch thi của học viên. Cập nhật kết quả thi. Tạo bảng điểm.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Quản lý giáo dục - Học viên - Tài liệu.


Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn