Sales24
Các tính năng nổi bật
Kế toán & Tài chính

Hợp chuẩn kế toán Việt Nam
Sổ sách kế toán, chứng từ & hóa đơn điện tử
Quản lý doanh thu, chi phí, công nợ, thanh toán

Quản lý sổ sách kế toán

Quản lý kế toán bán hàng
Quản lý kế toán mua hàng
Quản lý kế toán quản trị.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Bán hàng - Mua hàng - Bảo hành - Sản xuất - Bảo trì - Điểm bán lẻ.


Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn