Sales24
Các tính năng nổi bật
Học viên

Khởi tạo, quản lý và lưu trữ các thông tin, các hoạt động, các khoản học phí... của từng học viên. Mọi thông tin của học viên được lưu trữ trên một phân hệ quản lý để dễ dàng cho việc truy cập và tìm kiếm các thông tin liên quan một cách nhanh chóng.

Khởi tạo, quản lý thông tin học viên
Tạo và lưu trữ các thông tin, các hoạt động của học viên.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Quản lý giáo dục - Tuyển sinh - Thư viện - Bài tập - Xuất hóa đơn - Phụ huynh - Tài liệu.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn