Sales24
Các tính năng nổi bật
Giáo viên

Quản lý và lưu trữ các thông tin của giáo viên.
Các thông tin của giáo viên được quản lý trên cùng một phân hệ nên sẽ rất dễ dàng và thuận tiện cho việc truy cập và tìm kiếm các thông tin liên quan.

Khởi tạo, quản lý thông tin giáo viên

Tạo và lưu trữ các thông tin, các hoạt động của giáo viên

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Quản lý giáo dục - Thư viện - Thời khóa biểu - Nhân viên - Xuất hóa đơn - Tài liệu.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn