Sales24
Các tính năng nổi bật
Email Marketing - Sự kiện

Tạo những sự kiện tại chỗ và trực tuyến, các chiến dịch marketing tự động & có mục tiêu nhất định.

Quản lý sự kiện

Tạo những sự kiện tại chỗ và trực tuyến, các chiến dịch marketing tự động & có mục tiêu nhất định.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Khảo sát - Liên hệ.


Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn