Sales24
Các tính năng nổi bật
Điểm danh

Quản lý điểm danh theo lớp học, tự động tạo báo cáo thông kê sau khi điểm danh. Điểm danh theo danh sách lớp học có sẵn, chỉ cần tích chọn học sinh vắng mặt, rất đơn giản và nhanh chóng.

Khởi tạo, quản lý thông tin điểm danh

Tạo lớp điểm danh. Tạo danh sách điểm danh. Tự động thống kê sau khi điểm danh theo: khối, lớp, từng học viên….

Sử dụng dễ dàng

Tùy chọn lọc thông tin điểm danh.
Báo cáo tổng hợp

Báo cáo phân tích chấm công (dạng bảng số liệu)Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Quản lý giáo dục - Học viên - Tài liệu.
Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn