Sales24
Các tính năng nổi bật
Điểm bán lẻ

Thiết lập, quản lý & vận hành chuỗi cửa hàng
Hỗ trợ kết nối thiết bị cảm ứng (máy tính bảng iPad, Android...

Quản lý bán hàng tại quầy

Quản lý phiên bán hàng. Khởi tạo & quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng. Quản lý các chính sách khuyến mại. Quản lý các hoạt động bán hàng tại phiên làm việc, ghi nhận sổ sách kế toán.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - Kho - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.
Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn