Sales24
Các tính năng nổi bật
Đặt lịch hẹn

Hỗ trợ lên lịch một cuộc hẹn với khách hàng và quản lý cuộc hẹn. Hồ sơ của mỗi cuộc hẹn theo lịch trình được duy trì trong hệ thống. Cho phép gửi thư nhắc nhở đến khách hàng để thông báo đến họ trước ngày đặt lịch hẹn.

Quản lý lịch hẹn

Thiết lập, quản lý thông tin lịch hẹn với khách hàng.
Cấu hình thiết lập tùy theo nhu cầu người dùng

Tuỳ chọn thông tin sản phẩm dịch vụ cho phép đặt lịch hẹn. Tuỳ chọn phương thức thanh toán. Khởi tạo, tuỳ chọn mẫu email tự động gửi thông báo đến khách hàng.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp đặt lịch hẹn theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.
Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Lịch - Liên hệ - Kho - Website - Thương mại điện tử
Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn