Sales24
Các tính năng nổi bật
Bảo hành sản phẩm

Khai báo các chính sách bảo hành sản phẩm, dịch vụ và quản lý quá trình yêu cầu bảo hành: yêu cầu, điều tra, xác nhận, kết thúc,...

Quản lý bảo hành sản phẩm

Khởi tạo, quản lý bảo hành sản phẩm. Quản lý các thông tin phản hồi từ khách hàng về bảo hành sản phẩm. Khởi tạo hóa đơn sau bảo hành.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác
Liên hệ - Kho - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.


Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn