Sales24

Quản lý kinh doanh (thương mại, dịch vụ,

sản xuất, giáo dục và hơn thế nữa...)


bảng giá dịch vụ

Quảng bá, tiếp thị

Tất cả dành cho hiệu quả  công việc!

Xây dựng website với nhiều công cụ hỗ trợ tiện dụng, nhanh chóng

Hỗ trợ lên lịch một cuộc hẹn với khách hàng và quản lý cuộc hẹn. Hồ sơ của mỗi cuộc hẹn theo lịch trình được duy trì trong hệ thống. Cho phép gửi thư nhắc nhở đến khách hàng để thông báo đến họ trước ngày đặt lịch hẹn.

Tạo những sự kiện tại chỗ và trực tuyến, các chiến dịch marketing tự động & có mục tiêu nhất định

Dễ dàng tạo và chỉnh sửa khảo sát trực tuyến, một nền tảng để quản lý tất cả: tự động hóa việc đánh giá, khảo sát sự hài lòng, chiến dịch tiếp thị, hình thức phản hồi,... Hỗ trợ chạy số liệu thống kê, đo tỷ lệ phản hồi và trích xuất phân tích trong một vài cú nhấp chuột.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn