Sales24

Quản lý kinh doanh (thương mại, dịch vụ,

sản xuất, giáo dục và hơn thế nữa...)


bảng giá dịch vụ

Quản lý doanh nghiệp

Tất cả dành cho hiệu quả  công việc!

Quản lý hồ sơ nhân viên, tuyển dụng, hợp đồng lao động
Tùy biến quy tắc, cấu trúc lương
Quản lý chấm công, ngày phép, tính lương

Hợp chuẩn kế toán Việt Nam
Sổ sách kế toán, chứng từ & hóa đơn điện tử
Quản lý doanh thu, chi phí, công nợ, thanh toán

Nghiệp vụ kho, tối ưu hóa quản lý tồn kho

Tích hợp lý thuyết quản lý dự án hiện đại
Phân tích, kiểm soát với biểu đồ thống kê
Quản lý thông tin kế hoạch thực hiện, phân công công việc, kiểm soát nội bộ... tại đơn vị

Dễ dàng chia sẻ, gửi, phân loại và lưu trữ các tài liệu, đơn giản hóa quy trình làm việc 

Thiết lập và quản lý yêu cầu sửa chữa trang thiết bị khi có sự cố xảy ra, bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh hiệu quả

Quản lý, lưu trữ tài liệu theo tiêu chuẩn ISO

Khởi tạo, quản lý thông tin ghi chú, nhắc hẹn công việc thực hiện của người dùng

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn