Tài liệu theo tiêu chuẩn ISO

Quản lý, lưu trữ tài liệu theo tiêu chuẩn ISO

Văn phòng điện tử theo tiêu chuẩn ISO

Thiết lập, quản lý thông tin phiên bản tài liệu phát hành theo tiêu chuẩn ISO.


Tùy biến thiết lập người dùng

Phân quyền tài khoản người dùng, quyền truy cập, xét duyệt phiên bản phát hành tài liệu theo tiêu chuẩn ISO.

Thao tác sử dụng dễ dàng, linh hoạt

Quản lý lưu file, xem nhanh nội dung trên giao diện sử dụng.  Hỗ trợ tìm kiếm file lưu theo dạng cây thư mục/ danh sách thư mục.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn