Tài liệu
Dễ dàng chia sẻ, gửi, phân loại và lưu trữ các tài liệu, đơn giản hóa quy trình làm việc.
Kho lưu trữ văn bản, chứng từ điện tử

Quản lý file tài liệu văn bản, chứng từ điện tử (đơn hàng, hoá đơn) được xuất từ hệ thống quản lý tổng thể.
Là một trong những phân hệ mặc định khi cài, khởi tạo cơ sở dữ liệu ban đầu.
Khởi tạo, quản lý cấu hình thiết lập đơn giản.

Khởi tạo, quản lý vị trí lưu trữ (cơ sở dữ liệu ban đầu)

Khởi tạo, quản lý thông tin thư mục lưu, từ khoá tìm kiếm.
Phân quyền tài khoản truy cập.

Thao tác sử dụng dễ dàng, linh hoạt

Quản lý lưu file, xem nhanh nội dung trên giao diện sử dụng.
Hỗ trợ tìm kiếm file lưu theo dạng cây thư mục / danh sách thư mục.
Kết nối với phân hệ sử dụng khác
Kết nối hầu hết với các phân hệ sử dụng khác trong hệ thống quản lý tổng thể.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn