Lịch

Khởi tạo, quản lý thông tin ghi chú, nhắc hẹn công việc
thực hiện của người dùng.

Quản lý lịch hoạt động,
làm việc cá nhân

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin ghi chú công việc thực hiện người dùng. Là một trong những phân hệ mặc định khi cài đặt, khởi tạo cơ sở dữ liệu ban đầu.

Sử dụng dễ dàng

Hỗ trợ tra cứu nội dung ghi chú theo dạng lịch ngày/ tuần/ tháng.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Ngày phép - Sự kiện - Đặt lịch hẹn - Liên hệ



Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn