Dự án

Tích hợp lý thuyết quản lý dự án hiện đại
Phân tích, kiểm soát với biểu đồ thống kê
Quản lý thông tin kế hoạch thực hiện, phân công công việc, kiểm soát nội bộ... tại đơn vị

Quản lý công việc, dự án trực tuyến

Khởi tạo, quản lý thông tin kế hoạch thực hiện, phân công công việc, kiểm soát nội bộ... tại đơn vị.


Tùy biến cấu hình quản lý thông tin dự án

Định nghĩa tình trạng thực hiện công việc. Phân quyền nhóm người dùng.
Thiết lập tuỳ biến điều hướng nội dung theo luồng tự động.
Quy trình sử dụng đơn giản, phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng

Khởi tạo, quản lý kế hoạch công việc.
Gắn thông tin người dùng để xem nội dung chi tiết. Gửi email báo cáo, ghi chú nội bộ.

Báo cáo


Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn