Bảo trì

Thiết lập và quản lý yêu cầu sửa chữa trang thiết bị khi có sự cố xảy ra, bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh hiệu quả

Quản lý thông tin bảo trì sản phẩm

Khởi tạo, quản lý thiết bị/tài sản. Khởi tạo yêu cầu bảo trì, quản lý trạng thái bảo trì thiết bị. Ghi nhận sổ sách kế toán các chi phí liên quan bảo trì

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác
Liên hệ - Kho - Kế toán - Tài liệu


Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn